Ptasi Rezerwat przyrody Beka

Rezerwat Przyrody Beka

Ptasi Rezerwat przyrody Beka został utworzony w 1988 roku, nad Zatoką Pucką u ujścia rzeki Redy do Bałtyku. Nazwa rezerwatu odnosi się do pochłoniętej przez morze miejscowości Beka - pozostałościami tej osady są kamienne fundamenty, wysokie drzewa oraz drewniany krzyż na brzegu Zatoki Puckiej. Rezerwat Beka obejmuje zabagnione słone łąki halofilne, łąki zmiennowilgotne, młaki turzycowe oraz szuwary i formacje wydmowe.

Na słonych łąkach chroni się szereg rzadkich gatunków roślin chronionych lub zagrożonych wyginięciem: sit Gerarda, świbka morska, babka nadmorska, mlecznik nadmorski, sitowiec nadmorski, oczeret Tabernaemontana, aster solny czy ostrzew rudy. Zasilana słodkimi wodami łąka w północnej części rezerwatu to siedlisko storczyków (stoplamki, lipiennik Loesela) i innych, ściśle chronionych gatunków flory: gnidosza błotnego i owadożernej rośliny tłustosza pospolitego.

Informacje i zdjęcie na podstawie strony http://npk.org.pl/formy-ochrony-przyrody-1/rezerwaty-przyrody-3/beka/. Aktualizacja - luty 2020.

Galeria

Lokalizacja

serce Twoje ulubione obiekty 0